pro_banner

Gyrada oturdylan eksantrik ýarym top klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN40 ~ 1600mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25/40

Iş temperaturasy: -29 ℃ 40 540 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, kebşirlemek

Baglanyş standarty: ANSI, DIN, BS

Aktuator: gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik

Gurnama: keseligine, dikligine

Orta: suw, deňiz suwy, lagym, nebit, gaz, bug we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Ent Täsin gurluş dizaýny açylyş momentini azaldýar, möhürlenýän ýeriň sürtülmesini azaldýar we hyzmat möhletini uzaldýar.
Fluid Suwuklygyň garşylygy az we garşylyk koeffisiýenti şol bir uzynlykdaky turba bölegine deňdir.
Val Klapanyň dürli iş ýagdaýynda ulanylyp bilinjekdigine göz ýetirmek üçin rezin ýa-da metal oturgyç.
Hard Zyýanly gaz geçirmek üçin berk möhürlemek we syzmak ýok.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

fdjk

Different Üsti üçin dürli garyndyly (ýa-da birleşdirilen top) bimetal möhürleýji jübütleri saýlamak, aşaga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy we berk möhürlemek talaplary bilen iş şertlerinde ulanylyp bilner:
1. Köplenç ulanylýan klapan: Ölçeg DN40 ~ 1600, lagym arassalamak, pulpa, şäher ýyladyşy we berk talaplar bilen beýleki ýagdaýlar üçin amatly.
2. Nebit-himiýa pudagy üçin ýörite klapan: Ölçegi DN140 ~ 1600. Çig nebit, agyr nebit we beýleki nebit önümleri, gowşak poslama we himiýa pudagynda iki fazaly garyşyk akym serişdeleri üçin amatly.
3. Gaz üçin ýörite klapan: Ölçeg DN40 ~ 1600, gazyň, tebigy gazyň we suwuklandyrylan gazyň iberilmegine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
4. Düwürtik üçin ýörite klapan: DN40 ~ 1600 ululygy, kristallaşma ýagyşy bilen senagat turbageçirijisine ýa-da suwuk we gaty iki fazaly garyşyk akymda ýa-da suwuk transportda himiki reaksiýada ulalmak üçin ulanylýar.
5. Kömürden ýasalan kömür üçin ýörite klapan: Ölçegi DN140 ~ 1600. Elektrik stansiýasyna, gidrawliki şlaklary aýyrmak ýa-da gaz geçiriji turbasyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden QT450, WCB, ZG20CrMo, ZG1Cr18Ni9Ti
Disk Garyndy nitrid polat, nitrid poslamaýan polat, çydamly polat geýiň
Kök 2Cr13, 1Cr13
Oturgyç Garyndy nitrid polat, nitrid poslamaýan polat, çydamly polat geýiň
Rulman Alýumin bürünç, FZ-1 birleşmesi
Gaplamak Çeýe grafit, PTFE

Shematik

Side Mounted Eccentric Half-Ball Valves (3)
Side Mounted Eccentric Half-Ball Valves (1)

Arza
▪ Eksantrik ýarym şar klapan eksantrik klapan korpusyny, eksantrik topy we klapan oturgyjyny ulanýar.Vananyň hasasy aýlananda awtomatiki usulda umumy ýolda jemlenýär.Näçe köp ýapylsa, gowy möhürlemek maksadyna doly ýetmek üçin ýapmak işinde şonça-da güýçli bolýar.
Val Klapan topy, klapan oturgyjyndan düýbünden aýrylýar, bu möhürleýji halkanyň könelmegini aradan aýyrýar we adaty top klapan oturgyjynyň we topuň möhürleýji ýüzüniň hemişe geýilmegi meselesini ýeňip geçýär.Metal däl elastik material demir oturgyçda ýerleşdirilip, klapan oturgyjynyň demir üstü gowy goralýar.
▪ Bu klapan polat senagaty, alýumin senagaty, süýüm, mikro gaty bölejikler, pulpa, kömür kül, nebit gazy we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin has amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň