pro_banner

Gidrawlik uzakdan dolandyryş flanesiniň ahyrky ýüzýän klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN20 ~ 450mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: 0 ~ 80 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Orta: suw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Remote Uzakdan dolandyrylýan ýüzýän klapan, köp funksiýaly gidrawliki işleýän klapan.
Mainly Esasan howuzyň suw girelgesinde ýa-da beýik suw diňinde oturdylýar.Suwuň derejesi bellenen beýiklige ýetende, esasy klapan, suw girelgesini ýapmak we suw üpjünçiligini togtatmak üçin top synag klapany tarapyndan dolandyrylýar.Suwuň derejesi peselende, esasy klapan howuza ýa-da suw diňine suw berýän giriş girelgesini açmak üçin ýüzýän wyklýuçatel tarapyndan dolandyrylýar.Munuň özi suwuň awtomatiki usulda doldurylmagyny amala aşyrmakdyr.
Liquid Suwuklygyň derejesi takyk we suw basyşyna päsgel bermeýär.
Remote Diaphragma uzakdan dolandyrylýan ýüzýän klapan howuzyň beýikliginiň we ulanylyş meýdançasynyň islendik ýerinde gurlup bilner, ony saklamak, düzetmek we barlamak amatly.Onuň möhürlenmegi ygtybarly we hyzmat möhleti uzyn.
▪ Diaphragma görnüşli klapan ygtybarly öndürijilige, ýokary güýje, çeýe herekete eýe we diametri 450 mm-den pes turbalar üçin amatly.
DN DN500mm-den ýokary diametrler üçin porşen görnüşli klapan maslahat berilýär.

Gurluşy

HGFD (2)
HGFD (1)

1. loüzýän pilot klapan 2. Top klapan 3. Iňňe klapan

Arza
Floüzýän klapanlar suw üpjünçiligi we zeýkeş, gurluşyk, nebit, himiýa, gaz (tebigy gaz), azyk, derman, elektrik stansiýalary, ýadro energiýasy we howuzlaryň beýleki meýdançalarynda we suw diňiniň giriş turbalarynda oturdylýar.Howuzyň suw derejesi öňünden kesgitlenen suw derejesine ýetende, klapan awtomatiki usulda ýapylar.Suwuň derejesi peselende, suwy doldurmak üçin klapan awtomatiki usulda açylýar.

Gurnama

JH

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň