pro_banner

Mikro garşylyk haýal ýapylýan barlag klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN250 ~ 2000mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25

Iş temperaturasy: -10 ℃ ~ 350 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Baglanyş standarty: DIN, ANSI, ISO, BS

Orta: suw, ýag, howa we pes poslama suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Switch Düzülip bilinýän kommutasiýa wagty.
▪ Klapan ýapmak tertibi: çalt we haýal ýapyň.
Off Iki gezek ofset gurluşy Disk, ýerlikli klapan açmak we ýapmak hereketi.
Metal metalhli metal möhürleýji jübütler we könelişen rezin möhürleýji jübüt, uzak ömri, tehniki hyzmaty we çalşygy mugt.
Flow Akymyň garşylyk aýratynlyklary bilen baglanyşykly klapan boşlugynyň gurluş elementleri üçin geometrik elementler akymyň garşylygyny azaltmak we energiýany tygşytlamak üçin gidrodinamika ýörelgesini ulanmak arkaly kesgitlenýär.
Destr weýran ediji suw çekiçiniň döremeginiň öňüni alýan gowy klapan ýapylyşy.
Disc Disk / klapan baldagy gysylman çeýe açylyp we ýapylyp bilner.
Fr Sürtülme jübüt materiallaryny saýlamak we deňeşdirmek, möhürleýiş gurluşynyň dizaýny we gurnama ugry, disk / klapan baldagy ýaly aýlanýan bölekleriň uzak wagtlap gowy aýlanmagyny üpjün edip biler.
User Ulanyjynyň işiniň ýönekeýligi, takyklygy we howpsuzlygy we önümiň gowy öndürijiligini saklamak.
▪ Gysga gurluşyň uzynlygy we ýeňil agramy.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Uglerod polat, süýümli demir
Disk WCB
Kök 2Cr13
Möhür halkasy Buna-N, EPDM, FKM
Silindrli porşen halkasy Çoýun demir
Beýleki zerur materiallar barada gepleşik geçirilip bilner.

Gurluşy

hgf (1)
hgf (3)

Arza
Check Bu barlag klapan, dik ýa-da ýapgyt klapan oturgyjy, goşa ofset diski, ähli metal möhürleýji jübüt we aşaga çydamly rezin möhürleýji jübüt, suw suwuklygy we ýag basyşynyň haýal ýapylýan enjamy bilen suw geçirmeýän çekiç energiýasyny tygşytlaýan önümiň täze görnüşidir, klapany çalt / haýal basgançakda ýapyp bilýär.
V Klapan, işleýän wagtynda energiýany tygşytlap biler.Nasos kadaly bolanda ýa-da duýdansyz tok kesilen ýagdaýynda nasos togtadylanda, suw howdanynyň akymynyň we weýran ediji suw çekiçiniň döremeginiň öňüni alyp biler.
Petro Nebit-himiýa, elektrik metallurgiýasy, şäher suw üpjünçiligi we zeýkeş we beýleki turbageçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň