pro_banner

“Center Line Wafer” kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 2000mm 2 ″ ~ 80 ″ dýuým

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25

Işleýiş temperaturasy: uglerod polat -29 ℃ ~ 425 ℃, poslamaýan polat -40 ℃ ~ 600 ℃

Baglanyş standarty: ANSI, DIN, API, ISO, BS, GB

Aktuator: el bilen işleýän, dişli operator, pnewmatik, elektrik herekete getiriji

Gurnama: keseligine, dikligine

Orta: suw, deňiz suwy, galyndy suw, howa, ýag, pes poslaýjy suwuklyklar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Option Opsiýa üçin goşa eksantrik, üç eksantrik görnüş.
Ber Kauçuk oturgyç, opsiýa üçin metal oturgyç görnüşi.
Internal Içerki syzmak nokadyny ýeňip geçmek üçin klapan diskiniň we baldagyň birikmesiniň arasynda bir erkin gurluş.
▪ Ownuk açylyş momenti, çeýe we ulanmak üçin amatly, zähmeti tygşytlaýan we energiýa tygşytlaýan.
Ique Üýtgeşik gurluş, ýeňil agram, açyk we ýapmak üçin aňsat.
Any Islendik pozitonda gurup bolýar we tehniki hyzmat etmek aňsat.
High temperatureokary temperatura, pes temperatura we poslama garşylyk.
Work Iş şertlerinde we gurşawda giňden ulanylýar.
Under Gorizontal gurnalan ýerasty kebelek klapany üçin ajaýyp sinhron ekran mehanizmi.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

fdjk

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm polat, süýümli demir, poslamaýan polat, Chrome molibden polat, garyndy polat, Duplex poslamaýan polat, çal çoýun,
Disk Döküm polat, süýümli demir, poslamaýan polat, Chrome molibden polat, garyndy polat, Duplex poslamaýan polat, çal çoýun,
Kök 2Cr13, 1Cr13 Poslamaýan polat, Cr-Mo.polat, Duplex poslamaýan polat
Oturgyç Poslamaýan polatdan, Cr-Mo.polat, Duplex poslamaýan polat
Möhür halkasy Poslamaýan polatdan we ýokary temperatura çydamly asbest tagtasy köp gatlaklara birleşdirildi
Gaplamak Çeýe grafit, Grafit asbest, PTFE

Shematik

Center Line Wafer Butterfly Valves (1)
ghfjtyu
kyu
Center Line Wafer Butterfly Valves (5)
jhgfkyuytgiku
fiuuo
Center Line Wafer Butterfly Valves (6)
ghffityy
vuty

Üpjün edýäris
▪ Iki gezek eksantrik rezin oturgyçly wafli kebelek klapanlary
▪ Iki gezek eksantrik metal oturgyçly wafli kebelek klapanlary
▪ Üç eksantrik metal oturgyçly kebelek klapanlary
▪ Beýleki görnüşleri Wafer kebelek klapanlary

Faceerüsti goramak - Dürli iş şertlerine laýyk gelýär
V Klapanyň üstü çäge partlama prosesi, soňra bolsa klapan ululygyna görä plastmassa sepmek ýa-da boýamak prosesi bilen bejerilýär.
V Ösen klapan pürküji tehnologiýasy, klapany islendik iş şertlerinde gowy goramaga mümkinçilik berýär.

jkhgflhjk (3)
jkhgflhjk (1)
jkhgflhjk (2)

Örtük
▪ Standart epoksi örtük
Epoksi rezin örtük, poslama garşy umumy materialdyr.Bejergi prosesinde galyňlygy we temperaturasy üçin berk düzgünler bar.Temperatura 210 reach ýetmeli, galyňlygy 250 mikrondan, hatda 500 mikrondan az bolmaly däldir.Örtük adam bedeni üçin zyýansyzdyr we suw içmek üçin düýbünden howpsuzdyr.
Cor Poslamadan goramak üçin ýörite örtük
Specialörite örtük, esasanam kislota ýa-da aşgar serişdesi, çökündi öz içine alýan suw, sowadyş ulgamy, gidroelektrik ulgamlary, deňiz suwy, duzly suw we senagat hapa suwlary ýaly klapan üçin ygtybarly goragy üpjün edýär.

jghh (1)
jghh (2)

EPC (keramiki we epoksi iki komponentli örtük)

Gaty ýa-da ýumşak çyzykly rezin örtük

Içki we daşarky poliuretan boýag

Fireangynyň öňüni almak üçin ýörite geçiriji örtük

Arza
Water Suw üpjünçiligi we zeýkeş, lagym, iýmit, ýyladyş üpjünçiligi, gaz, gaýyklar we gämiler, gidroelektrik, metallurgiýa, energiýa ulgamy, ýeňil dokma we beýleki pudaklarda gurulýar, esasanam iki taraplaýyn möhürlemek we klapan korpusynyň ýerleşýän ýerleri. poslamak aňsat.Bu klapan, ýönekeý gurluşy, kiçi akym garşylygy koeffisiýenti, çyzykly akym aýratynlyklary we güneşsizligi bilen turbageçiriji üçin ileri tutulýan adaty kebelek klapan.Diňe gurşawy kesmek üçin däl, eýsem serişdäniň akymyny sazlamak üçin hem ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň