pro_banner

Doly kebşirlenen top klapanlary (silindr görnüşli görnüşi)

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 1200mm

Basyş derejesi: PN 16/20/25/40/50/63/64 Class150, class300, class400

Iş temperaturasy: adaty temperatura

Baglanyş görnüşi: düwme kebşirlemek, flanes

Standart: API, ASME, GB

Aktuator: el bilen, gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Material: uglerod polat, poslamaýan polat, kriogen polat

Orta: suw, gaz, howa, ýag


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Material standart: NACE MR0175.
▪ Fireangyn synagy: API 607. API 6FA.
Cyl Silindr görnüşli klapan korpusynyň gurluşy ýönekeý önümçilik prosesiniň, amatly gurnamagyň we ýerleşdirmegiň, boş önümçilik üçin zerur ýönekeý ölmegiň we topy düzetmek üçin goldaw plastinkasynyň amatly artykmaçlyklaryna eýedir.
Yl Silindr ýygnamak we kebşirlemek görnüşi : Üç sany simmetrik uzynlyk kebşirlemek arkaly üç sany jisim ýygnalyp, kebşirlenýär ýa-da iki sany uzynlykly kebşirlenip kebşirlenýär.Gurluşy oňat öndürijilige eýedir we klapan baldagyny oturtmak üçin amatlydyr.Esasanam uly diametrli ähli kebşirlenen top klapany üçin amatlydyr.(iki korpus kiçi diametrli ähli kebşirlenen şar klapanyna, üç sany korpus uly kebşirlenen top klapanyna degişlidir).
▪ CNC önümçilik enjamlary, güýçli tehniki goldaw, programma üpjünçiligi we enjamlaryň laýyk gabat gelmegi.

Gurluşy
Silindr görnüşli ýasalan kebşirlenen top klapanlary (Doly görnüşi)
jghfiu (2)

Ölçegler
Gurçuk dişli işlemek
ghjf

Arza
Ban Şäher gazy: gaz çykaryjy turbageçiriji, esasy liniýa we şahamça üpjünçilik turbasy we ş.m.
Atylylyk çalşyjy: turbalaryň we zynjyrlaryň açylmagy we ýapylmagy.
▪ Polat zawody: dürli suwuklygy dolandyrmak, galyndylary çykarmak turbageçirijisi, gaz we ýylylyk üpjünçiligi turbasy, ýangyç üpjünçiligi turbasy.
Industry Dürli senagat enjamlary: dürli ýylylyk arassalaýjy turbalar, dürli senagat gazy we ýylylyk turbalary.

Gurnama
Steel Polat top klapanlarynyň kebşirleýiş uçlary elektrik kebşirlemesini ýa-da elde kebşirlemegi kabul edýär.Vananyň kamerasynyň gyzmagyndan saklanmalydyr.Kebşirleýiş uçlarynyň arasyndaky aralyk, kebşirleýiş prosesinde emele gelen ýylylygyň möhürleýji materiallara zeper ýetirmezligi üçin gaty gysga bolmaz.
Installation Gurmak wagtynda ähli klapanlar açylar.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň