pro_banner

Teleskopik kebelek klapanlaryny giňeltmek kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 2400mm 2 ″ ~ 96 ″ dýuým

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25

Iş temperaturasy: ≤80 ℃

Standart: ISO, API, ANSI, DIN, BS

Aktuator: el bilen, gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik

Orta: suw, flýu gazy, howa, gaz, ýag, bug we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Ykjam gurluş, kiçi göwrüm, amatly gurnama we tehniki hyzmat.
Distance Aralygy gowy sazlamak.
▪ Möhürlemek ygtybarly we hyzmat möhleti uzyn.
Multiple Birnäçe geçiriş enjamyny goldaň.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, guýma polat, poslamaýan polat, Cr.Mo polat, garyndy polat
Disk Döküm polat, poslamaýan polat, Cr.Mo polat, garyndy polat
Kök 2Cr13, Poslamaýan polat
Oturgyç möhür halkasy Poslamaýan polatdan, köp gatlakdan, poliesterden, aşaga garşy material
Giňeltmek turbasy Döküm demir, guýma polat, poslamaýan polat, Cr.Mo polat
Gaplamak Çeýe grafit, PTFE

Gurluşy

hfdutr
jghf (1)
hfgurty
jghf (2)

Arza
▪ Teleskopik kebelek klapanlary teleskopik rezin möhürleýiş gurluşyny ulanýar, metallurgiýa, nebithimiýa, gidroelektrik, derman, ýeňil dokma, kagyz ýasamak, gämiler, gaz, suw üpjünçiligi we zeýkeş we beýleki turbageçiriji ulgamlar teleskopik möhür ýapmak funksiýasy hökmünde ulanylýar.

Görkezmeler
▪ Teleskopik kebelek klapany keseligine ýerleşdirilmelidir.Islegiňize görä bökmäň.
Te Teleskopik kebelek klapan zawoddan çykanda, gurluş uzynlygy iň az uzynlykdyr.Gurnama wagtynda, gurnama uzynlygyna çekiler (ýagny dizaýn uzynlygy).
P Turbalaryň arasyndaky uzynlyk teleskopik kebelek klapanyň gurnama uzynlygyndan ýokary bolsa, turbanyň aralygyny sazlaň.Zeper ýetmezlik üçin teleskopiki klapany zor bilen çekmäň.
Te Teleskopik kebelek klapanyny islendik ýagdaýda gurup bolýar.Temperaturanyň öwezini dolmak üçin, turbageçiriji gurlandan soň, teleskopik klapan turbasynyň çykmazlygy üçin turbanyň okunyň iki ujuna kysym goşular (1-nji surata serediň).Garaşygyň goldaw güýji aşakdaky formula laýyklykda hasaplanýar.Amal wagtynda goldawy aýyrmak düýbünden gadagan.
F> Ps · DN · (kgtf) Synag: PS-turba synag basyşy DN-Turbanyň diametri
The Turbageçiriji gurluşyk meýdançasynda giňelýän kebelek klapanyny sökmek düýbünden gadagan.
Te Teleskopik kebelek klapan gowy gaýtadan işleýär we berk hyzmatdaşlyga eýe.Saýtda teleskopik kebelek klapanyny uzatmaň we gysgaltmaň.Turbageçiriji gurlanda, giňeldiş klapanynyň iki ujundaky turbalar konsentrik bolmaly we turbadaky iki flanes üstleri parallel bolmaly.
Flanes berkidiji boltlar simmetrik berkidilmelidir.Flanes berkidiji boltlary birtaraplaýyn berkitmäň.
Expansion Giňeldiş turbasy klapanyň arkasyna oturdylýar.
Expansion Giňelýän kebelek klapanynyň giňelýän bölegi turbanyň burçuna ýa-da ujuna gurulmaly däldir.
jghf (3)


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň