pro_banner

Flanes çykarylýan klapanlar

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN25 ~ 200mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: ≤232 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Sürüji tertibi: pnewmatik, elektrik

Orta: suw, ýag, kislota, poslaýjy serişde we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Amatly işlemek, erkin açmak, çeýe we ygtybarly hereket.
Valve pleönekeý klapan diski ýygnamak we tehniki hyzmat etmek, amatly möhürleme gurluşy, amatly we amaly möhürleme halkasyny çalyşmak.
Ucture Gurluşy: Esasan klapan korpusyndan, klapan diskinden, möhürleýji halkadan, klapan baldaklaryndan, ýaýdan, klapan bezeginden, el tigirinden, flanesden, hozdan, nurbatdan we beýleki böleklerden durýar.
Disk Bu görnüşli çykaryş klapany, adatça turbada keseligine oturdylmalydyr.

Wardokarky ýaýradyjy akym klapanlary
Gurluşy

Bölüm Material
1. Beden Poslamaýan polat, guýma polat
2. Disk 0Cr18Ni9, 2Cr13
3. Baldak 0Cr18Ni9, 2Cr13
4. Garaşan ZG0Cr18Ni9, WCB
5. Gaplamak PTFE, Grafit
6. Bezeg gaplamak ZG0Cr18Ni9, WCB
7. Bolt 0Cr18Ni9, 35CrMoA
8. El aýagy HT200

khjg (2)

khjg (3)

Aşakda ýaýradyjy boşatma klapanlary
Gurluşy

Bölüm Material
1. Tegelek disk ZG0Cr18Ni9, WCB
2. Otur 0Cr18Ni9, 2Cr13
3. Disk 0Cr18Ni9, 2Cr13
4. Beden Poslamaýan polat, guýma polat
5. Baldak 0Cr18Ni9, 2Cr13
6. Gaplamak PTFE
7. Bezeg gaplamak ZG0Cr18Ni9, WCB
8. Bolt 0Cr18Ni9, 35CrMoA
9. Garaşan ZG0Cr18Ni9, WCB
10. El aýagy HT200

khjg (5)khjg (6)

Wardokarky ýaýradyjy akym klapanlarynyň we aşak ýaýradyjy akym klapanlarynyň arasyndaky tapawut

Urmagy açmak we ýapmak
Opening Açylyş we ýapyş urgulary başga.Gurmak ölçegleri başga.Wardokarky ýaýradyjy akym klapanynyň açylyşy we ýapylmagy kiçijik we gurnama beýikligi kiçi.Aýlanýan çybyk gurluşynyň gurnama beýikligi iň kiçidir.Düwürtik diňe açylmak we ýapylmak döwründe aýlanýar.Vananyň açylmagyna we ýapylmagyna baha bermek üçin açylyş we ýapylýan ýagdaý görkezijisine baglydyr.

Torky açmak we ýapmak
Expansion wardokarky giňeliş görnüşli çykaryş klapany, diski ýokaryk süýşürip klapan açýar.Açylanda, klapan serişdäniň güýjüni ýeňip geçmeli we açylyş momenti ýapylýan momentden has uly.
Down Aşakdaky giňeliş görnüşi we plunger görnüşli çykaryş klapan, klapan açmak üçin aşaklygyna hereket edýär.Açylanda hereketiň ugry gurşawyň güýji bilen deňdir, şonuň üçin açylanda ýapylyş momenti has kiçi bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň