pro_banner

Gulplamak funksiýasy bilen derwezäniň klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN15 ~ 500mm

Basyş derejesi: PN 10/16

Iş temperaturasy: ≤120 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, kebşirlemek, wafli

Aktuator: gollanma

Orta: suw, ýag, beýleki poslamaýan suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Val Klapan korpusyndan, klapan ýadrosyndan, klapan baldaklaryndan we gulplama mehanizminden ybarat.
Household Öý turbasynda goşa turbalary ýylatmak ulgamyna degişlidir.
Heating heatingyladyş we suw üpjünçilik ulgamlarynyň ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin tersleşdirmek we gulplamak funksiýalary.
C Takyk guýma klapan korpusy, klapan gurmak we möhürlemek talaplaryny üpjün edip biler.
Ep Epoksi rezin bilen örtülen, orta hapalanmazlyk üçin disk rezin bilen örtülendir.

Metal Seated Gate Valves (2)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Bonnet Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Kök Poslamaýan polat
Disk Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Gaplamak O-halka, çeýe grafit

Arza
Double Öý hojalygyny ölçemek üçin goşa turbany ýylatmak üçin amatly we öý suwunyň esasy turbasyna oturdylýar.Ulanyjynyň akym bahasy, ulanyjynyň hakyky zerurlyklaryna görä el bilen kesgitlenip bilner we ýylylyk üpjünçiligi ulgamynyň ýylylyk paýlanyşyny we her öý hojalygynyň umumy temperaturasyna gözegçilik etmek, isrip etmegiň öňüni almak üçin akym gymmaty gulplanyp bilner. ýylylyk energiýasy we energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek.
Heating heatingyladyşa mätäç bolmadyk ulanyjylar üçin ulanyjylara gyzgyn suw, energiýa tygşytlamakda rol oýnaýan gulplama klapany arkaly kesilip bilner.Mundan başga-da, ýyladyş bölümleriniň ýyladyş töleglerini ýygnamagy üçin amatly bolan açar bilen gulplama klapany açylmalydyr we geçmişde töleg tölemezden ýyladyş ulanylyp bilinjek ýagdaýy aradan aýyrar.

Ogrulyga garşy ýumşak möhür derwezesi klapan
The Ogrulyga garşy derwezäniň klapany ýapylyp bilner.Gulplanan ýagdaýda diňe ýapylyp bilner we açyp bolmaz.
Vehichli mehaniki enjam açylanda we islendik ýagdaýa ýapylanda, klapan öz-özüni gulplap biler.Simpleönekeý işlemegiň, çydamlylygyň, zyýany aňsat däl, ogurlyga garşy ajaýyp effekti bar we ýörite açar bilen açyp bolmaýar.
The Çeçen suw geçirijisine, etrap ýyladyş turbageçirijisine ýa-da ogurlykdan täsirli bolup bilýän we dolandyrmak üçin örän amatly bolan beýleki turbalara oturdylyp bilner.
Also Şeýle hem, şifrlemä garşy ogurlyga garşy ýumşak möhür derwezesi klapanyny üpjün edýäris

YU
GKHUYT

Magnit şifrlemek Ogrulyga garşy ýumşak möhürleýji derwezäniň klapany

Gulp we açar bilen ýumşak möhürleýji derwezäniň klapany

Gate Valves with Lock-Out Function (4)

Handörite el tigirli ogurlyga garşy derwezäniň klapany

Gate Valves with Lock-Out Function (5)

Specialörite açar bilen ýapylan derwezäniň klapany


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň