pro_banner

Poslamaýan polatdan ýasalan flanesli top klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN25 ~ 700mm

Basyş derejesi: PN 16/25/64/100

Iş temperaturasy: -29 ℃ ~ 450 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Standart: API, ASME, GB

Aktuator: el bilen, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Orta: suw, ýag, gaz, kislota we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Ownuk suwuklyga garşylyk, garşylyk koeffisiýenti şol bir uzynlykdaky turba bölegine deňdir.
Structure pleönekeý gurluş, kiçi göwrüm we ýeňil agram.
Eli Ygtybarly we berk möhürlemek.
Open Açyk we çalt ýapmak üçin işlemek aňsat.
▪ Amatly tehniki hyzmat.Top klapanyň gurluşy ýönekeý, möhürleýji halka adatça hereketlidir we sökmek we çalyşmak amatly.
Appliceter diametri birnäçe millimetrden birnäçe metre çenli bolan köp sanly programma.
Series Seriýa klapan birikmesiniň flanes ujunyň ululygy müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material (ASTM)
1. Oturmak PTFE we galaýy bürünç
2. Nurbat A105
3. Bahar InconelX-750
4. Beden A105
5. Okuw A193-B7
6. Top WCB + ENP
7. Otur A105
8. Möhür halkasy PTFE
9. Disk bahary AISI9260
10. Klapan oturgyç aýlanyş enjamy
11. Baldak möhürleýji halka PTFE
12. Oturmak PTFE we galaýy bürünç
13. Upperokarky baldak A182-F6a
14. Baglanyş ýeňi AISIC 1045
15. Sürüji mehanizmi
Bu seriýaly top klapanlarynyň esasy bölekleri we möhürleýji üst materiallary hakyky iş şertlerine ýa-da ulanyjylaryň aýratyn talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we saýlanyp bilner.

Gurluşy

hgfd
jhgfuyt
khjgkj

Arza
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan klapanlar esasan poslama, basyş we arassaçylyk gurşawyna ýokary talaplar bilen iş şertlerinde ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan klapan, soňky ýyllarda giňden ulanylýan klapanyň täze görnüşidir.Bu top klapanlary nebit, tebigy gaz, himiýa senagatynda uzak aralyk turbageçirijiniň kesilmeginde ýa-da dolanyşygynda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň