pro_banner

Köpugurly flanesli gidrawlik dolandyryş klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 1000mm 2 ″ ~ 40 ″ dýuým

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: 0 ~ 80 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Orta: suw, beýleki suwuklyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Mult Köp wezipeli gidrawliki dolandyryş klapan, orta akymyň, suw çekiçiniň öňüni almak üçin beýik binalaryň we beýleki suw üpjünçilik ulgamlarynyň nasos nokadyna oturdylan akylly klapandyr.
V Klapan, suw üpjünçilik ulgamynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp bilýän we suw çekiçini ýok etmek üçin haýal açylmagyň, çalt ýapylmagyň we haýal ýapylmagyň tehniki ýörelgelerini birleşdirip, elektrik klapan, barlag klapan we suw çekiçini ýoklaýjy üç funksiýany birleşdirýär. .
Nasos açylanda ýa-da togtadylanda suw çekiçiniň döremeginiň öňüni alyň.
▪ Diňe suw nasos motorynyň açylyş we ýapylmak düwmesini işletmek bilen, uly akym we ownuk basyş ýitirilmegi bilen, nasos işleýiş düzgünlerine laýyklykda klapan awtomatiki usulda açylyp we ýapylyp bilner.
Diam Diametri 600mm ýa-da ondanam pes bolan klapanlar üçin amatly.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
1. Kap GGG50
2. Süzgüç SS304
3. Beden GGG50
4. Orta ýassyk NBR
5. wilka Uglerod polat
6. Bolt Uglerod polat

Gurluşy

fsda (1)
fsda (2)

Gurnama
jgf


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň