pro_banner

Suw goşundylary üçin diwara berkidilen ruçkalar

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN200 ~ 2200mm

Basyş derejesi: PN 10/16

Iş temperaturasy: 0 ~ 120 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, lug

Baglanyş standarty: ISO, BS, GB

Aktuator: el bilen, gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik

Orta: suw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Structure pleönekeý gurluş, oňat möhürleme öndürijiligi we güýçli könelişme garşylygy.
▪ Möhür derwezäniň dört gapdalynda ýerine ýetirilýär we iki tarapa (iki taraplaýyn dizaýn) standart ýaly möhürlemek üçin işläp biler.
Bet Mehaniki ýa-da himiki labyrlary beton diwara ýerleşdirmek üçin hasaplamak bolar.
Pen Penstock dizaýny AWWA ülňülerine laýyk ýerine ýetirilýär.
Construction Gurluşyk materiallarynyň giň toplumy dürli uglerod çelikleri we poslamaýan polatlar we ş.m. ulanylýar.
▪ Penstock ýa-da şlýuz derwezesi seriýasy gurnama we möhür konfigurasiýasyna baglylykda dürli görnüşlere bölünýär.
Customer Müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin ýörite CUSTOM-MADE dizaýny ýerine ýetirilip bilner.Kwadrat, gönüburçly ýa-da tegelek bölüm çarçuwalaryndan başlap, ýokary göterilişe çenli, ýokarlanmaýan baldak konfigurasiýalaryna, kellä geýilýän ýerlere, baldak giňeltmelerine we başga-da köp sanly aksesuar saýlanyp bilner.
Operation pleönekeý iş, amatly gurnama we uzak ömri.
Wall Diwar penjegi poslama garşy aýratynlyklara eýedir.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Derweze Poslamaýan polat, uglerod polat, guýma demir, süýümli demir
Gollanma demir ýoly Poslamaýan polat, uglerod polat, guýma demir, süýümli demir, bürünç
Wedge Blok Bürünç
Möhür NBR, EPDM, Poslamaýan polat, bürünç

Arza

▪ Diwar penjeleri, “Sluice Gates” diýlip hem atlandyrylýar, kebşirlenen gurnama gurluşy hökmünde ýasalýar we adatça izolýasiýa ýa-da akym gözegçilik hyzmatlary üçin suw goşundylary üçin ýasalýar.

Applications1

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň