pro_banner

Wafli görnüşi Yza gaýdyp gelmeýän barlag klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 800mm

Basyş derejesi: PN 6/10

Baglanyş görnüşi: wafli

Standart: DIN, ANSI, ISO, BS

Orta: suw, ýag, howa we pes poslama suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza
Waf Wafer görnüşi Yza gaýdyp gelmeýän barlag klapanlary (goşa flap barlag klapan) esasan klapan korpusyndan, klapan diskinden, klapan baldaklaryndan, pru springina we beýleki möhüm böleklerden we böleklerden durýar.Inçe we ýeňil dizaýny kabul edýär.Diskleriň arasyndaky ýapylyş gysgaldylandygy we ýazky hereketiň ýapylyş täsirini çaltlaşdyryp biljekdigi sebäpli, suw çekiçini we suw çekiç sesini peseldip biler.
Val Klapan esasan suw üpjünçilik ulgamlarynda, beýik binalarda we senagat meýdançalarynda ulanylýar.Surüzleriň arasyndaky aralyk umumy barlag klapanlaryndan has gysga bolansoň, gurnama çäkli ýerler üçin iň amatlydyr.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Oturgyç synagy basyşy 1.1 x PN

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, süýümli demir
Disk Alýumin bürünç
Kök Poslamaýan polat
Bahar Poslamaýan polat
Oturgyç Kauçuk
Beýleki zerur materiallar barada gepleşik geçirilip bilner.

Gurluşy

jyutk

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň