pro_banner

Ogurlyga garşy flanesli kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN100 ~ 3000mm 4 ″ ~ 120 ″ dýuým

Basyş derejesi: PN 10/16

Iş temperaturasy: ≤120 ℃

Baglanyşyk: flanes, wafli, düwme kebşirleme görnüşi

Sürüji tertibi: gollanma

Orta: suw, ýag we beýleki poslamaýan suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
The Iki ogurlyga garşy dizaýn bilen, ogurlyga garşy effekt gaty gowy we klapan ýörite açarsyz açylyp we ýapylyp bilinmez.
The Çeçen suw geçirijisine, jemgyýetçilik ýyladyş turbasyna ýa-da ogurlamak hadysasyndan täsirli bolup bilýän we dolandyrmak üçin örän amatly bolan beýleki turbageçirijilere oturdylyp bilner.
Internal Içki klapan baldagyna gizlenen debrýus enjamy oturdyldy.Zerur bolsa, tutawaçly el tagtasynyň nurbatlaryny açyň, deşijiniň ýagdaýyny sazlamak üçin ýörite düwmäni bolt deşigine salyň we klapan açmak we ýapmak üçin el aýagyny işlediň.Amal gutarandan soň, eliňizdäki boltlary nurbatlaň
▪ Bu klapan adaty bir klapana meňzeýänligi üçin syrly.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

hgfuy

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, uglerod polat
Disk WCB, Q235, Poslamaýan polat
Kök Poslamaýan polat
Oturgyç WCB, Q235, Poslamaýan polat

Gurluşy
hgfuy
Handörite el tigir (wena) kebelek klapanlary
▪ Diňe ýörite açar bilen açylyp we ýapylyp bilner.
Simple simpleönekeý işlemegiň, amatly ulanmagyň we çydamlylygyň aýratynlyklary bar.
Others Başgalaryň rugsatsyz klapan açmagynyň we ýapylmagynyň öňüni alyp biler.
Netijeli ogurlanmazlyk üçin kran suw geçirijisine ýa-da beýleki turbageçirijilere gurmak.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň