pro_banner

Rulman plastinka retratorlary saklaýjy retratorlar

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN80 ~ 500mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: ≤80 ℃

Orta: suw, poslamaýan beýleki suwuklyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Ret Saklaýjy retratoryň bir ujunda flanes, beýleki ujunda rozetka bar.Adaty giňeldijiler bilen deňeşdirilende, bu önümiň ýeňil agramy, ýokary öndürijiligi, täze gurluşy, ýönekeý we amatly gurnama, gowy möhürleme täsiri bar.Möhürleýiş güýji zerurlyklara görä erkin sazlanyp bilner.
Plastic Plastiki turbalar, guýma demir turbalar, süýümli demir turbalar, polat turbalar, klapanlar, turbalar armaturlary we ş.m. bilen çalt birikdirilip bilner.
Use Ulanmak we işçi güýjüni tygşytlamak gaty amatly.Täze gurlan turbageçiriji bolsun ýa-da tehniki hyzmaty talap edýän özboluşly turbageçiriji bolsun, ýerinde kebşirlemek we açmak zerurlygy ýok.Diňe gurnama görkezmelerine laýyklykda birikdirilmeli.
Rozetka bilen turbanyň arasynda çeýe rezin möhür ulanylýar.Möhüriň berkligi sazlanyp, möhüri has ygtybarly we ygtybarly edip bolýar.
Expansion Köp mukdarda giňelmek we gysylmak öwezini dolmak bilen.Esasanam uly ýylylyk giňelme koeffisiýenti bolan plastik turbalar we uly stresli turbalar üçin.Iň amatly saýlaw.
Many Köp ýyllap ulanylandan soň möhürleme täsiri gowşanda, möhürleme täsirini güýçlendirmek üçin boltlary ýene-de berkitip bolýar.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Yza çekiji Döküm demir, süýümli demir
Möhür ýuwujy Buna-N, Kauçuk
Bolt sazlamak Poslamaýan polat

Gurnama

jhgf (1)
jhgf (2)

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň