pro_banner

Metal oturgyç derwezeleri

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN15 ~ 600mm

Basyş derejesi: PN 16/25/40/64/100/160

Iş temperaturasy: -29 ℃ 50 550 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, kebşirlemek, wafli

Aktuator: gollanma, dişli, pnewmatik, elektrik

Orta: suw, bug, ýag, azot kislotasy, sirke kislotasy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
C Takyk guýma klapan korpusy, klapan gurmak we möhürlemek talaplaryny üpjün edip biler.
▪ Ykjam gurluş, ýerlikli dizaýn, kiçi işleýiş momenti, aňsat açylmagy we ýapylmagy.
▪ Ajaýyp port, port tekiz, hapa ýygnanma, kiçijik akym garşylygy.
Mo Orta akym, tekiz basyş ýok.
Pper Mis we gaty erginli möhürlemek, poslama garşylyk we ýuwma garşylygy.

Metal Seated Gate Valves (2)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Uglerod polat, hrom nikel titanium polat, hrom nikel molibden titanium polat, hrom nikel polat + gaty ergin
Bonnet Beden materialy bilen birmeňzeş
Disk Uglerod polat + gaty ergin ýa-da poslamaýan polat, poslamaýan polat + gaty ergin, poslamaýan polat, hrom molibden polat
Oturgyç Disk materialy ýaly
Kök Poslamaýan polat
Kök hozy Marganes bürünç, alýumin bürünç
Gaplamak Çeýe grafit, PTFE
Tigir Döküm polat, WCB

Shematik

Metal Seated Gate Valves (2)
Metal Seated Gate Valves (1)

Arza
Val Klapan nebit, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, polat, magdançylyk, ýyladyş we ş.m. ýaly dürli pudaklara degişlidir. Bu gurşaw dürli iş şertlerinde suw, nebit, bug, kislota we beýleki turbageçirijilerdir.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň