pro_banner

Yzyna gaýdyp gelmeýän klapanlar

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN40 ~ 600mm

Basyş derejesi: PN 10/16

Iş temperaturasy: -10 ℃ ~ 80 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Standart: DIN, ANSI, ISO, BS

Orta: suw, ýag, howa we pes poslama suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza
Ing Swing barlag klapanyna bir taraplaýyn klapan ýa-da barlag klapan hem diýilýär, onuň wezipesi turbadaky serişdäniň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni almakdyr.Açylýan we ýapylýan bölekler, serişdäniň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni almak üçin gurşawyň akymy we güýji bilen açylýan ýa-da ýapylan klapana barlag klapany diýilýär.
▪ Barlag klapanlary, esasan, bir tarapa akýan turbalarda ulanylýar we heläkçiligiň öňüni almak üçin diňe bir tarapa akmagyna mümkinçilik berýän awtomatiki klapanlar kategoriýasyna degişlidir.Klapanyň bu görnüşi, adatça, turbageçirijide keseligine oturdylmalydyr.
Water Suw, bug, ýag, azot kislotasy, sirke kislotasy, güýçli oksidleýji serişde we karbamid ýaly dürli gurşawda ulanylyp bilner.Esasan nebit, himiýa, derman, dökün, elektrik energiýasy we ş.m. ýaly turbalarda ulanylýar.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, süýümli demir
Kap Döküm demir, süýümli demir
Disk Uglerod polat + neýlon + rezin
Möhür halkasy Buna-N, EPDM
Berkidiji Uglerod polat, Poslamaýan polat
Beýleki zerur materiallar barada gepleşik geçirilip bilner.

Gurluşy

1639104786

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň