pro_banner

Üç gezek eksantrik metal oturgyçly kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 4000mm 2 ″ ~ 160 ″ dýuým
Basyş derejesi: PN 6/10/16/25
Işleýiş temperaturasy: uglerod polat -29 ℃ ~ 425 ℃, poslamaýan polat -40 ℃ ~ 600 ℃
Baglanyş standarty: ANSI, DIN, API, ISO, BS, GB
Aktuator: el bilen işleýän, dişli operator, pnewmatik, elektrik herekete getiriji
Gurnama: keseligine, dikligine
Orta: suw, howa, bug, kömür gazy, ýag, pes poslaýjy suwuklyklar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Üç eksantrik metal oturgyç görnüşi.
Disc Çyzykly disk dizaýny
Long Uzak wagtlap ulanmak üçin metal möhürlemek.
Low Pes ýa-da ýokary iş temperaturasynda möhürlenen jübütiň öwezini dolmak.
3D 3D eksantrik gurluşy bilen klapan oturgyjy bilen diskiň arasynda sürtülme ýok.
Open Açmak we ýapmak aňsat.
High temperatureokary temperatura, pes temperatura we poslama garşylyk.
Work Iş şertlerinde we gurşawda giňden ulanylýar.
Under Gorizontal gurnalan ýerasty kebelek klapany üçin ajaýyp sinhron ekran mehanizmi.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

poiu

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm polat, süýümli demir, poslamaýan polat, Chrome molibden polat, garyndy polat, Duplex poslamaýan polat
Disk Döküm polat, süýümli demir, poslamaýan polat, Chrome molibden polat, garyndy polat, Duplex poslamaýan polat
Kök 2Cr13, 1Cr13 Poslamaýan polat, Cr-Mo.polat, Duplex poslamaýan polat
Oturgyç Poslamaýan polatdan, Cr-Mo.polat, Duplex poslamaýan polat
Möhür halkasy Poslamaýan polatdan we ýokary temperatura çydamly asbest tagtasy köp gatlaklara birleşdirildi
Gaplamak Çeýe grafit, PTFE

Shematik

Triple Eccentric Metal Seated Butterfly Valves (2)
gfdttruy
khjiuytiku
Triple Eccentric Metal Seated Butterfly Valves (1)
hfgduyty
jhgyh
Triple Eccentric Metal Seated Butterfly Valves (3)
khjgoiyu
jghfiuty

Takyklyk - Takyk bölekleriň oňat gabat gelmegi
Seminar köp sanly CNC tornalary, işleýiş merkezleri, gantry gaýtadan işleýän merkezler we beýleki akylly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ol diňe bir zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrman, önümçilik çykdajylaryny azaldýar, şeýle hem aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Product Gaýtalanmagyň ýokary derejesi we önümiň hili, gaty pes kwalifikasiýa derejesi.
Products Önümleriň ýokary takyklygy bar.Önümi ýygnamagyň we önümçiligiň ýokary takyklygyny üpjün edip biljek enjamda ýokary takyklyk görkezmesi, ýerleşdiriş, iýmitlendirmek, sazlamak, kesgitlemek, görmek ulgamlary ýa-da komponentleri kabul edilýär.

Precokary takyklyk komponentleri, ýygnanan klapanlaryň gowy möhürleýiş ukybyny üpjün edýär.Önümiň hilini we daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar.

Picture 1

Sargyt maglumatlary
Option Görnüş üçin dürli iş temperaturasy, kesgitläň.
Electric Elektrik hereketlendirijisi bilen üç gezek ofsetli metal oturgyç kebelek klapanlary üçin umumy görnüş we partlama garşy görnüş.
G Dişli operator kebelek klapanlary üçin iki taraplaýyn sinhron displeýiň gerekdigini ýa-da ýokdugyny kesgitläň.
▪ Beýleki zerur spesifikasiýalar bar, bar bolsa anyklaň.

tr (3)

Arza
Hot Gyzgyn partlama peç ulgamynda kesilen klapan, howa kesilen klapan ýa-da tüsse klapan.
Heat heatylylyk çalşyjy ulgamda gaz kesilen klapan.
The Partlama peçiniň rozetkasyndaky howa kanal klapany.
▪ Senagat peçiniň gyzgyn howa ulgamy we gaz kesiş ulgamy.
Oke Koks peçiniň gaz geçiriji ulgamy.

tr (1)
iyut
tr (2)

Bellikler
Showed Görkezilen dizaýnlar, materiallar we aýratynlyklar önümleriň üznüksiz ösmegi sebäpli duýdurmazdan üýtgedilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň