pro_banner

Diske disk kompensatorlary (Çalt flanes)

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN40 ~ 800mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: ≤80 ℃

Material: guýma demir, süýümli demir, rezin

Orta: suw, howa we beýleki poslamaýan suwuklyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa
Diskeke disk kompensatorlary giňeldijileri, flanesleri, gysga turba A, gysga turba B, turba gysgyçlaryny we ş.m. çalşyp biler.Localerli gysga turbalary çalyşmak we zeper ýeten turbalary bejermek üçin ulanylyp bilner we ulanmak gaty amatly.Çoýun turbalar, süýümli demir turbalar, plastmas turbalar, aýna polat turbalar, polat turbalar üçin amatly.Gurmak üçin köp çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

Aýratynlyklary
The Turbageçirijiniň uzynlygynda sazlamak we öwezini dolmak funksiýasy.Turbageçirijiler bilen turba armaturlarynyň arasynda çalt baglanyşyk üçin, şeýle hem gysga turbalary bölekleýin çalyşmak üçin ulanylyp bilner.Iň soňky turbageçirijiniň gurulmagyna ýa-da asyl turbageçirijiniň saklanmagyna garamazdan, sementlemek, kebşirlemek ýa-da ýüplemek zerurlygy ýok.Diňe kompensatory turbanyň üstünde goýuň we ony enjam bilen göni birikdiriň.
▪ Zähmeti tygşytlaýan we ýeňil gurnama.Ulanmak amatly we çalt.Gurluşyk işgärlerini ýerdäki agyr degmekden, kebşirlemekden we beýleki fiziki zähmetden azat edip, çalt baglanyşygy amala aşyryp biler.
Flex Çeýe möhürlemek üçin rezin halka ulanýar.Gurnama wagtynda flanes kauçuk gabyny goýup bolmaz.Ulanmak ygtybarly we ygtybarly, şeýle hem turbageçirijini doly togtadyp bolmaýan mahaly ulanyp bolýar.
Disk Bir diskli kompensator turbageçirijileriň sanyny azaltmak, in engineeringenerçilik gurluşygynyň kynlygyny azaltmak we in engineeringenerçilik çykdajylaryny ep-esli tygşytlamak üçin beýleki önümleri çalşyp biler.

Gurluşy

uty (3)
gdfyrt
uty (2)

Arza
Diskeke disk kompensatory suw üpjünçiligi we zeýkeş, ýaşaýyş jaýlary, lagym, nebit, binalar, elektrik stansiýalary we beýleki turbageçiriji ulgamlar ýaly köp pudaklarda turbageçiriji gurmak üçin amatly.Plastmassa turbalar, guýma demir turbalar, süýümli demir turbalar, polat turbalar we aýna polat turbalar üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň