pro_banner

Softumşak möhürleýji derwezäniň klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Adynyň diametri: DN50 ~ 1000mm 2 ″ ~ 40 ″

Basyş derejesi: PN 10/16

Iş temperaturasy: -10 ℃ ~ 80 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, kebşirlemek, wafli

Aktuator: gollanma, dişli, pnewmatik, elektrik

Orta: arassa suw, lagym, ýag we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
C Takyk guýma klapan korpusy, klapan gurmak we möhürlemek talaplaryny üpjün edip biler.
▪ Ykjam gurluş, ýerlikli dizaýn, kiçi işleýiş momenti, aňsat açylmagy we ýapylmagy.
▪ Ajaýyp port, port tekiz, hapa ýygnanma, kiçijik akym garşylygy.
Mo Orta akym, tekiz basyş ýok.
▪ Mis baldagy hozy baldak we diski doly baglanyşdyrýar, hiç hili disk ýitirilmeýär we zeper ýetmeýär, birikme firmasy we akym zarbasy wagtynda howpsuzlyk.
▪ O görnüşli möhürleme gurluşy, ygtybarly möhür, nol syzmak, uzak ulanyş ömri.
Ep Epoksi rezin bilen örtülen, orta hapalanmazlyk üçin disk rezin bilen örtülendir

Soft Sealing Gate Valves (1)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Bonnet Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Kök Poslamaýan polat
Disk Döküm demir, süýümli demir, guýma polat, poslamaýan polat
Gaplamak O-halka, çeýe grafit
Bezeg gaplamak Süýümli demir
Möhürleme ýüzügi Bürünç, poslamaýan polat, gaty garyndy NBR, EPDM

Shematik

Ingumşak möhürlenýän derwezeli klapanlar

Soft Sealing Gate Valves (4)
jgfyyt

Rumşak möhürlenýän derwezäniň klapanlary

Soft Sealing Gate Valves (5)
hfdg

Arza
Long Uzak wagtlap bazardaky köp ulanylýan derwezeli klapanlarda köplenç suwuň syzmagy ýa-da poslamak hadysasy bolýar.Softumşak möhürlemek, elastik ýadawlyk, rezin garramak we adaty derwezeli klapanlaryň poslamalaryny ýeňip geçýän bu ýumşak möhürli derwezeli klapan üçin Europeanewropaly ýokary tehnologiýaly kauçuk we klapan öndürmek tehnologiýasy girizildi.
Soft softumşak möhür derwezesi, gowy möhürleme effektini gazanmak üçin elastik klapan diski tarapyndan öndürilen sähelçe elastik deformasiýanyň öwezini dolmak täsirini ulanýar.Vananyň ýeňil kommutasiýa, ygtybarly möhürlemek, oňat çeýeligi we uzak ömri ýaly ajaýyp artykmaçlyklary bar.
Tap Kran suwy, lagym, gurluşyk, nebit, himiýa senagaty, azyk, derman, dokma, elektrik energiýasy, ýük daşamak, metallurgiýa, energiýa ulgamy we beýleki suwuk turbalarda kadalaşdyryjy we saklaýjy enjam hökmünde giňden ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň