pro_banner

Flanes güýji geçiriş kompensasiýa bogunlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN100 ~ 2600mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16

Iş temperaturasy: -10 ℃ ~ 80 ℃

Baglanyşyk: ýeke flanes, goşa flanes

Orta: suw, lagym, ýag we beýleki pes poslaýjy suwuklyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leeke flanes güýji geçiriş kompensasiýasy bilelikdäki
Aýratynlyklary
Loose oseeňil ýeň güýji geçiriji bogun flanesli ýeň ýeňi giňeltmek bogundan, gysga turba flanesinden, güýç geçiriji nurbatdan we beýleki böleklerden durýar.
Short Gysga turbanyň belli bir mukdarda giňelmegi we gysylmagy süýşmesi bar.Gurnama we tehniki hyzmat wagtynda, sahypany gurnamagyň ululygyna görä sazlaň.Adaty işde, ok okuny tutuş turbageçirijä geçirip biler.Bu diňe bir işiň netijeliligini ýokarlandyrman, nasoslar we klapanlar ýaly enjamlary hem goraýar.

Flange Force Transmission Compensation Joints
gfdhryui

Iki gezek flanes güýji geçiriş kompensasiýasy
Aýratynlyklary
Double Iki flanesli güýç geçiriji bogunyň gysga gurluşy, göwnejaý dizaýny, ygtybarly möhürlemegi, amatly gurnamasy we düşürilmegi bar.
The Turbageçirijiniň eksenel süýşmesini öwezini dolup we eksenel itiş güýjüni belli bir aralykda geçirip biler.
The Iň ýokary giňelmegi we gysylmagyny sazlamak we birikdiriji turbanyň gowşamagynyň öňüni almak wezipeleri bar.
U U görnüşli turbalar we gasynlanan turbalar ýaly giňelme bogunlarynyň ýerine ulanylýar we turbageçiriji gurmak we giňeltmek ýaly meseleleriň iň oňat çözgüdi.

Gurluşy

No.ok. Bölüm
1 Beden
2 Möhür halka
3 Bez
4 Gysga turba flanesleri
5 Okuw
6 Nut
Flange Force Transmission Compensation Joints
ghfdyhrte

Aýrylyp bilinýän goşa flanes boş ýeň ýeň güýji geçiriş kompensasiýasy

Flange Force Transmission Compensation Joints
tyeuiiyujh

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň