pro_banner

Doly kebşirlenen top klapanlary (Diňe ýyladyş üpjünçiligi üçin)

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN25 ~ 200mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: ≤232 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Sürüji tertibi: pnewmatik, elektrik

Orta: suw, ýag, kislota, poslaýjy serişde we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Bir bölek kebşirlenen şar klapany, daşarky syzma we beýleki hadysalar ýok.
Domestic Öňdebaryjy içerki tehnologiýa, tehniki hyzmat we uzak hyzmat ömri.
Vital Kebşirleýiş prosesi özboluşly, wajyp gözenekler, çişikler ýok, ýokary basyş we klapan korpusynyň nol syzmagy.
High qualityokary hilli poslamaýan polat topy, iki gatly goldaw görnüşli möhürleýiş gurluşyny ulanyp, top goldawy ylmy we ýerliklidir.
Gazet Teflondan, nikelden, grafitden we beýleki materiallardan ýasalyp, karbonlaşdyrylan.
V Klapan guýusynyň arzan bahasy bar we açmak we işlemek aňsat.
High çalgy ýaglaýjy möhüriň ýokary basyşda yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp biljek barlag klapan görnüşinde ýag sanjym porty bilen enjamlaşdyryldy.
V Klapan, turba geçiriji ulgamyň zerurlyklaryna görä howa çalmak, drena and we öňüni alyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
▪ CNC önümçilik enjamlary, güýçli tehniki goldaw, programma üpjünçiligi we enjamlaryň laýyk gabat gelmegi.
But Müşderiniň haýyşy boýunça düwme kebşiniň ululygy dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Fireangyn synagy: API 607. API 6FA
about (3)

Dürli iş usullary
Val Klapan hereketlendirijileriniň dürli görnüşleri üpjün edilip bilner: el bilen, pnewmatik, elektrik, gidrawlik, pnewmatik gidrawlik baglanyşyk.Specificörite model, klapan momentine görä saýlanýar.

about (4)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material (ASTM)
1. Beden 20 #
2a.Birikdiriş turbasy 20 #
2b.Flanes A105
6a.Kebelek bahary 60si2Mn
6b.Yzky tabak A105
7a.Oturgyç goldaw halkasy A105
7b.Möhür halkasy PTFE + 25% C.
9a.O-jaň Witon
9b.O-jaň Witon
10. Top 20 # + HCr
11a.Süýşmek 20 # + PTFE
11b.Süýşmek 20 # + PTFE
16. Berkidilen şah A105
17a.O-jaň Witon
17b.O-jaň Witon
22. Kök 2Cr13
26a.O-jaň Witon
26b.O-jaň Witon
35. El aýagy Assambleýa
36. Açar 45 #
39. Elastik ýuwujy 65Mn
40. Hex Head Bolt A193-B7
45. Hex nurbat A193-B7
51a.Bilelikdäki bogun 20 #
51b.Söwda bezi 20 #
52a.Kesgitlenen gyrymsylyk 20 #
52b.Gapak 20 #
54a.O-jaň Witon
54b.O-jaň Witon
57. Baglaýjy plastinka 20 "

Gurluşy

Atingyladyş üpjünçiligi üçin doly kebşirlenen fiksirlenen top klapan (Doly görnüşli)

Atingyladyş üpjünçiligi üçin doly kebşirlenen fiksirlenen top klapan (standart buraw görnüşi)

about (5)
about (6)

Ölçegler
iuy

Flanes uçlary bilen doly kebşirlenen top klapan (Diňe ýyladyş üpjünçiligi üçin)
iuy

Arza
Heating Merkezleşdirilen ýyladyş üpjünçiligi: çykyş turbalary, esasy liniýalar we uly göwrümli ýyladyş enjamlarynyň şahalary.

Gurnama
Steel Polat top klapanlarynyň kebşirleýiş uçlary elektrik kebşirlemesini ýa-da elde kebşirlemegi kabul edýär.Vananyň kamerasynyň gyzmagyndan saklanmalydyr.Kebşirleýiş uçlarynyň arasyndaky aralyk, kebşirleýiş prosesinde emele gelen ýylylygyň möhürleýji materiallara zeper ýetirmezligi üçin gaty gysga bolmaz.
Installation Gurmak wagtynda ähli klapanlar açylar.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň